De 3 overheden (Welzijn, Werk en Onderwijs) hebben de nieuwe tolktarieven bekend gemaakt.

Vanaf 01/01/2024 zullen alle tolken VGT-X en schrijftolken in de sectoren Welzijn, Werk en Onderwijs vergoed worden aan het uurhonorarium ten bedrage van € 54,80 per tolkuur. In het jaar 2023 bedroeg dit € 50,23 per tolkuur.

De kilometervergoeding wordt vanaf 2024 aan het begin van elk kwartaal aangepast aan het geldende bedrag voor personeelsleden van de Vlaamse overheid. De kilometervergoeding van opdrachten uitgevoerd vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 bedraagt bijgevolg nu € 0,4269 per afgelegde kilometer. Tot en met 31 december 2023 was dit € 0,4237.