Op het ISO-overleg van 6/11/2020 werd de inventaris i.v.m. de samenwerkingsregels tussen het CAB en de freelance tolken lichtjes bijgewerkt. Dit past in het kader van de aangepaste terminologie rond een tolk gebarentaal in plaats van een tolk VGT, zoals overeen gekomen met alle partners & de overheden.

De volledige Inventaris samenwerkingsregels CAB en freelance tolken lees je hier.