Een bewijs van overmacht zorgt ervoor dat je bij een te late afgelasting (TLA) beroep kan doen op jouw tolkuren om de tolk te betalen. De tolk heeft bij een late afgelasting recht op betaling van de geboekte uren, want de late afgelasting heeft meestal tot gevolg dat de tolk geen andere tolkopdracht kan vinden en inkomensverlies lijdt.

Wanneer het afgelasten van de opdracht het gevolg is van een oorzaak waar je niet kan aan doen (ziekte, ongeval, staking van de NMBS, enz.), en je een bewijs van overmacht aan het CAB bezorgt, dan kunnen jouw tolkuren gebruikt worden om de tolk te betalen. Het schriftelijk bewijs van overmacht (doktersbriefje, bewijs staking of autopech, enz.) moet binnen de vijf werkdagen na de tolkopdracht aan het CAB bezorgd worden.

Als er geen sprake is van overmacht (het vergeten van afspraken, overslapen, enz.) en je dus geen bewijs van overmacht aan het CAB kan bezorgen, dan moet je de tolkrekening zelf betalen en kunnen géén tolkuren ingezet worden.