De reiskosten van de tolk tijdens een buitenlandse reis worden in de leef- en onderwijssituaties niet betaald, wel kan je jouw tolkuren inzetten voor de tolkopdracht zelf. In de werksituatie kan de VDAB wel de reisonkosten terugbetalen.

Om van VDAB een financiële tussenkomst te genieten in de reiskosten van tolken of honoraria van buitenlandse tolken zijn er een aantal voorwaarden. Je kan deze hier terugvinden.