Probeer eerst samen te zitten met de partij waarover je klacht gaat. Als je er samen niet uitkomt, kan je via de keuzebuttons hieronder een formele klacht indienen. Lees altijd eerst de klachtenprocedure door om te weten welke gevolgen het indienen van een klacht heeft.

Als je (voorlopig) geen formele klacht wil indienen, kan je ook voor de optie ‘opmerking’ kiezen.

Over een tolk

Over een tolkgebruiker

Over het CAB

Over de afstandstolkendienst