Je kan als dove, doofblinde of slechthorende persoon voor verschillende situaties tolkuren aanvragen bij de overheid. Als je recht hebt op tolkuren kan jouw tolk betaald worden via jouw pakket tolkuren. Zo zijn er leefuren (L-uren), onderwijsuren (O-uren), arbeidsuren (A-uren), sollicitatie-uren (S-uren) en tolkuren voor een beroepsopleiding (B-uren).

Als je géén recht hebt op de gesubsidieerde tolkuren of je hebt alle tolkuren opgebruikt, kan je nog steeds beroep doen op een tolk. Je krijgt echter geen financiële ondersteuning van de overheid. Het CAB stuurt dan een factuur.